پرش به محتوای اصلی

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

عکاس: خدیجه محمدی نامقی

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

بازدیدمعاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از نمایشگاه اینوتکس

پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.