پرش به محتوای اصلی

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

عکاس: خدیجه محمدی نامقی

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ملاقات مردمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پنج شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.