پرش به محتوای اصلی

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

عکاس: سید حامد جمشیدی

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

گردهمایی موزعان پست با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر ارتباطات

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.