پرش به محتوای اصلی

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

عکاس: سید حامد جمشیدی

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

جلسه شورای معاونین با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول

سه شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.